top of page


Wysyłając SMS do „Giełdy rozmaitości ” uczestnik wyraża zgodę na emisję ogłoszenia na antenie Radia Parada wraz z podaniem przesłanych danych numeru telefonu, adresu itp. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych, które nie odbiegają od norm, powszechnie uznanych za kulturalne! Z przyczyn, wynikających z ochrony danych osobowych – na antenie oraz na stronie internetowej pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści nie zawierają numeru telefonu. Administrator ma prawo do korekty treści ogłoszenie, jeżeli jego treść nie jest zgodna z normami powszechnie uznanymi za kulturalne.

Radio Parada zastrzega sobie prawo do edycji treści wiadomości  w przypadku kiedy uzna, że jej treść  jest nieobyczajowa, niemoralna, wulgarna lub nieetyczna.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadawanych ogłoszeń. Wszystkie ogłoszenia (z wyjątkiem tych w których treści został podany numer telefonu) zamieszczane są na stronie www.parada.fm, natomiast na antenie – emitowane są tylko te, które zmieszczą się w czasie nadawania audycji (o tym, które ogłoszenia zostaną przeczytane – decyduje prezenter prowadzący program).

Administratorem jest Radio Parada Sp. z o.o.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub sprostowania odbywa się drogą mailową info@radio-parada.pl w ciągu 10 dni od momentu pojawienia się  danych na stronie www.parada.fm

Czas przechowywania danych wynosi 10 dni. Po tym okresie dane są automatycznie usuwane ze strony www.parada.fm.

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym celu. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dane w bazie przechowywane są przez okres 10 lat na wypadek żądania wydania informacji przez inne organy Administracji Państwowe.

Zrzut ekranu 2019-11-28 o 15.03.34.png
bottom of page