Wróżby Andrzejkowe w Radiu Parada w niedzielę 29.11.2020r. od godziny 16.00 do 18.00

Aby zamówić wróżbę należy wysłać wiadomość

SMS na nr 73601 w treści wpisując słowo PARADA. imię oraz pytanie

Koszt SMS-a 3,69 PLN ( w tym VAT)*

Na pytania odpowie Wróżka Marika Gallas

Regulamin Audycji z Wróżką w Radiu Parada

 (niedziela 29.11.2020r., w godzinach 16.00-18.00)

 

Wysyłając SMS do audycji  z Wróżką  uczestnik wyraża zgodę na emisję wróżby na antenie Radia Parada.

Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych wróżb. Na antenie emitowane są tylko te wróżby, które zmieszczą się w czasie nadawania audycji (o tym, które wróżby zostaną przeczytane – decyduje prezenter prowadzący program). Administratorem jest Radio Parada Sp. z o.o. Osoba (uczestnik), która wysyła swoje zgłoszenie   do audycji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym celu. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane w bazie przechowywane są przez okres 10 lat na wypadek żądania wydania informacji przez inne organy Administracji Państwowe.Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS oznacza, iż Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu. Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

Zrzut ekranu 2020-09-4 o 10.24.40.png
Zrzut ekranu 2020-09-4 o 10.24.49.png

©2019 by Radio Parada 96.00 fm