Wygraj rower  Saveno 28 Odyssey GTS 19" czarny

 

Weź udział w naszym teście zgodności, udowodnij, że wiesz wszystko o swoim partnerze
Zgłoszenia  SMS na nr 73 601, na początku wpisz  Parada i dodaj dlaczego to właśnie Was mamy wybrać  do naszej zabawy. 
Finały  na antenie Radia Parada 96 fm i 97.8 fm  po godzinie 11.00
Test będzie polegał na zadawaniu tych samych pytań na antenie - najpierw jednemu, a potem drugiemu z Was.

Para, która będzie wiedziała o sobie nawzajem najwięcej, czyli po prostu będzie najbardziej zgodna, wygrywa finał dnia, kwalifikując się tym samym do finału finałów, który odbędzie się 29.09 po godz 11.00
Jak będzie przebiegała cała zabawa? Każdej parze zadajemy 10 tych samych pytań, na które odpowiedź  może brzmieć ,,on" bądź ,,ona". oraz pytań, które będą miały charakter pytań otwartych, nie można na nie udzielić odpowiedzi zamkniętej - "tak” lub "nie”/ „ON”, „ ONA „

 

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt. Każdego dnia wybieramy parę, które będą korespondencyjnie toczyć bój o wygranie finału dnia. Zwycięży ta para, która zdobędzie więcej punktów, w najkrótszym czasie. 

Podczas finału głównego  29.09 po godz. 11.00

PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD
Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

 

 DANE OSOBOWE
Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają.
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.
Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie.
Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).


PRZEPISY KOŃCOWE
O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie Organizator – Parada Agencja Reklamowa Sp. z o.o.
Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie konkursu (zmiana terminu zgłoszeń itp.).
Od decyzji organizatora nie ma odwołania.