Regulamin plebiscytu „Ślub z Radiem Parada 2019”

 

1.     ORGANIZATOR
Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest Radio Parada al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź.

2.     UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
Udział w plebiscycie może wziąć każda para, która zgłosi się przez formularz

( wypełni poprawnie wszystkie pola  zgodnie ze stanem rzeczywistym) na stronie www.parada.fm i która planuje zawarcie związku małżeńskiego na terenie województwa łódzkiego do 31.12.2020 roku

 Zgłoszenie do konkursu poprzez wysłanie formularza  jest równoznaczne z potwierdzeniem praw autorskich do przesłanego zdjęcia i akceptacją regulaminu. 

Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i/lub partnera organizatora Plebiscytu.

4. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
Plebiscyt startuje 21.10.2019 i potrwa do 09.12.2019.
Zgłoszenia 21.10.2019 - 24.11.2019, do godz. 23:59.
Głosowanie od 25.11.2019 od godz. 12:00 do 08.12.2019 do godziny 23.59
Ogłoszenie wyników – 09 grudnia 2019.
Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi w finale plebiscytu.
Finał plebiscytu i ogłoszenie wyników – 30.12.2019 w porannym paśmie programu Radia Parada (w godzinach 7.00 – 12.00).

5. ZASADY PLEBISCYTU
W Plebiscycie biorą udział kandydaci zgłoszeni do plebiscytu. Zgłoszenia do plebiscytu odbywają się drogą WWW (formularz zgłoszeniowy).
Każdej zgłoszonej parze zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach facebookowym profilu Radia Parada oraz na antenie Radia Parada w okresie trwania Plebiscytu. Wygra para która w Głosowaniu SMS zdobędzie największą ilość głosów SMS 

Głosować można (w terminie  od 25.11.2019 od godz. 12:00 do 08.12.2019 do godziny 23.59)

wysyłając wiadomości SMS.
Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS: numer 73601 – w treści należy wpisać WESELE (kropka) oraz numer przypisany Parze (np. WESELE.14). Koszt jednego SMS-a wynosi 3,69 z VAT.

Organizator zastrzega prawo do ukrycia wyników głosowania.
Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).
Zwycięzcą Plebiscytu zostanie jedna Para, która otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y).

5. PULA NAGRÓD
Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO PARADA oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

1. Wesele na 100 osób– sala 

Casa de' Fiori Sala bankietowa

Przyjęcie weselne

Szczegółowy nagrody 

Wartość nagrody: 22 000,00 zł  

https://www.facebook.com/Casdefiori/

Uroczystość weselna w terminie   do wyboru 04.07.2020, 25.07.2020, 03.10.2020, 24.10.2020

2.Obrączki ślubne

„Wiki Jubiler”

Wartość nagrody: 2 460,00 zł 

www.zloto-srebro.net

3. Tort weselny

A. Blikle

Tort ślubny

Wartość nagrody: 2 000,00 zł 

www.blikle.pl

4. Suknia ślubna dla Panny Młodej

Impressja

Wartość nagrody: 2 706,00 zł 

www.slubne.impressja.pl

5. Garnitur dla Pana Młodego i świadka

Villaro

Wartość nagrody: 3 657,50 zł 

www.villaro.pl

6. Samochód do ślubu.

Taxi 400 400

Mercedes S LONG 2014, BMW 730 LONG2012 (do wyboru). Usługa obejmuje: przyjazd po Pana Młodego, przejazd od Pana Młodego do Panny Młodej, przejazd Młodej Pary do kościoła lub USC następnie przejazd na Salę weselną. 

Wartość nagrody: 2 000,00 zł 

www.http://400.pl

7. Wieczór panieński i kawalerski

Pewex

Wieczór panieński i kawalerski w Klubie Pewex.

Wartość nagrody: 2 400,00 zł 

Klub Muzyczny Pewex

8. Kurs tańca + wieczór panieński 

Studio Tańca 4U

  • 8 zajęć głównych + 4 zajęci praktyczne. 

  • 3 lekcje indywidualne

  • wieczór panieński (wybrane zajęcia typu SOLO dla Pań - latina, Sexy Dance, Ladies Style, czas trawnika 60 minut + 30 min sala na wyłącznosć w tym woda, wino musujące

Wartość nagrody: 970,00 zł 

StudioTanca4U

9.Zabiegi kosmetyczne

CosinusMed

Dowolnie wybrane usługi i zabiegi.

Wartość nagrody: 2 460,00 zł 

www.cosinusmed.pl

10. Zabiegi kosmetyczne II

VS Akademia urody

Dowolne wybrane usługi i zabiegi kosmetyczne.

Wartość nagrody: 2 460,00 zł

www.vsakademiaurody.pl

11. Pokaz Pirotechniczny

Kalifornia Fajerwerki 

Łódź ul. Zbąszyńska 5

Wartość nagrody: 3 250,00 zł

https://www.facebook.com/Kalifornia.fajerwerki.pokazy.namioty

 

Łączna wartość nagród: 46 363,50 złotych brutto, kwota nie podlega wymianie na gotówkę. Termin realizacji nagród do 31.12.2020. Niewykorzystane nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

6.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

7.  PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD
Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody jeśli nagroda przewyższa kwotę 761 zł, nagrody w wysokości do 760 zł nie podlegają opodatkowaniu.

 

8.  DANE OSOBOWE
Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają.
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.

Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie.
Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

9.     PRZEPISY KOŃCOWE
O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie Organizator – Radio Parada.
Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie konkursu (zmiana terminu zgłoszeń itp.).
Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

©2019 by Radio Parada 96.00 fm