SAMORZĄDOWIEC 2020  Oceniamy władze  

Plebiscyt trwa od dnia 01.03. 2021 r. do 05.04.2021 r.

Głosowanie 15.03.21r. 05.04.21r.  

Kandydaci, którzy w poszczególnych kategoriach  uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów otrzymają tytuł  Samorządowiec  Roku 2020 „ oraz cykl audycji na antenie Radia Parada

(4 audycje ok  3 -10 minut każda lub 1 audycja ok 10-30 minut )

Posłowie do Parlamentu Europejskiego 

Sejmik Województwa Łódzkiego

RADNI RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

RADNI RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

RADNI RADY GMINY BEŁCHATÓW

RADNI RADA MIEJSKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

RADNI RADA MIEJSKA W PABIANICACH

RADA GMINY  PABIANICE 

RADNI RADA MIEJSKA W KUTNIE

RADNI GMINY W KUTNIE 

RADNI RADA MIEJSKA W SKIERNIEWICACH

RADNI RADA MIEJSKA W RADOMSKU

RADNI RADA MIEJSKA W BRZEZINACH

RADNI RADA MIEJSKA W ŁOWICZU

RADNI RADA MIEJSKA W WIELUNIU

RADNI RADA MIEJSKA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

RADNI RADA MIEJSKA W OPOCZNIE

RADNI RADA MIEJSKA W ŁĘCZYCY

RADNI RADA MIEJSKA W ZGIERZU

RADNI RADA MIEJSKA W ŁASKU

RADNI GMINY ZDUŃSKA WOLA

RADNI RADY MIASTA W ZDUŃSKIEJ  WOLI 

RADNI RADA MIEJSKA W SIERADZU

RADNI RADA MIEJSKA W WIERUSZOWIE

RADNI RADA MIEJSKA W PAJĘCZNIE

RADNI RADA MIEJSKA W OZORKOWIE

Regulamin plebiscytu  

„SAMORZĄDOWIEC 2020 - OCENIAMY WŁADZE”

 

1.     ORGANIZATOR
Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizatorem Plebiscytu jest Radio Parada al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź.

2.     UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
Udział w plebiscycie może wziąć każdy, kto odda głos na swojego kandydata 

Udział w Plebiscycie jako głosujący mogą wziąć osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i/lub partnera organizatora Plebiscytu.

4. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.03-21r- 05.04.21r.   

Głosowanie 15.03.21r. 05.04.21r.  

5. ZASADY PLEBISCYTU

1. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.

W takim przypadku koszy poniesione na wysłanie sms na takiego kandydata nie będą zwracane.
2. Tytuł "Samorządowiec Roku  2020" w poszczególnych kategoriach 

 otrzymają osoby, które uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.

 

Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em na numer przyporządkowany plebiscytowi z prefiksem i numerem kandydata. Koszt jednego sms’a wynosi 3,69  zł brutto.

Głosowanie rozpocznie się 15.03. 2021 r. i potrwa do 05.04 2021 r. do godz. 23.59. 

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking sms- owy, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

Osoba biorąca udział w głosowaniu może oddać dowolną ilość głosów.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na www.parada.fm w poszczególnych zakładkach. 

6. PULA NAGRÓD

Kandydaci, którzy w poszczególnych kategoriach  uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów otrzymają tytuł  Samorządowiec  Roku 2020 „ oraz cykl audycji na antenie Radia Parada

(4 audycje do 3 -10 minut każda lub 1 audycja do 10-30 minut )

7.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

8.  DANE OSOBOWE
Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają.
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.
Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie.
Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

9.     PRZEPISY KOŃCOWE
a)O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie Organizator – Radio Parada.
Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie konkursu (zmiana terminu zgłoszeń itp.).
Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Zrzut ekranu 2020-09-4 o 10.24.40.png
Zrzut ekranu 2020-09-4 o 10.24.49.png

©2019 by Radio Parada 96.00 fm