Regulamin plebiscytu „Najlepsze Studio Masażu” w województwie łódzkim. 

 

1.     ORGANIZATOR
Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest Radio Parada al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź.

2.     UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
Udział w plebiscycie może wziąć każde Studio Masażu (z województwa łódzkiego), które zostanie zgłoszone- oznaczone  pod postem na FB Radia Parada lub dane salonu zostaną wysłane na info@radio-parada.pl. 

Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i/lub partnera organizatora Plebiscytu.

4. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

Zgłoszenia 26.02.20- 8.03.20  

Głosowanie 09.03.20 od godz.12.00-12.03.20 do godz. 23.59.

Ogłoszenie wyników 13.03.20, po godz. 10.00

Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi w finale plebiscytu na antenie Radia Parada.

5. ZASADY PLEBISCYTU
W Plebiscycie biorą udział salony zgłoszone do plebiscytu. Zgłoszenia do plebiscytu odbywają się pod postem na FB Radia Parada lub na info@radio-parada.pl.
Każdej zgłoszonej firmie zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na  facebookowym profilu Radia Parada oraz na antenie Radia Parada w okresie trwania Plebiscytu. Wygra salon, który  w głosowaniu SMS zdobędzie największą ilość głosów SMS 

Głosować można wysyłając wiadomości SMS(podczas trwania głosowania)
Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS: numer 73601 – w treści należy wpisać gram (kropka) oraz numer przypisany firmie  (np. gram.1). Koszt jednego SMS-a wynosi 3,69 z VAT.

Organizator zastrzega prawo do ukrycia wyników głosowania.
Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).
Zwycięzcą Plebiscytu zostanie jedna firma, która otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y).

6. PULA NAGRÓD
Tytuł  „Najlepsze Studio Masażu”

Kampania reklamową na antenie Radia Parada.

Emisja 50 spotów reklamowych do 15 sek. na antenie Radia Parada (przygotowanie strategii reklamowej wraz z produkcją spotu reklamowego) 

​​

7.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

8.  PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD
Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

 

9.  DANE OSOBOWE
Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają.
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.
Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie.
Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

10.     PRZEPISY KOŃCOWE
O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie Organizator – Radio Parada.
Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie konkursu (zmiana terminu zgłoszeń itp.).
Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

©2019 by Radio Parada 96.00 fm