„Łódzkie dla biznesu – quiz wiedzy o przedsiębiorczości w Województwie Łódzkim”

organizowany we współpracy  z ŁB Łódzkie Dla Biznesu 

FB : @lodzkie4business 

        @skyhublodzkie 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, zaprasza w dniach 4,5 i 6  sierpnia  do wzięcia udziału w specjalnej audycji, „Łódzkie dla biznesu – quiz wiedzy  o przedsiębiorczości w Województwie Łódzkim”. Rozpoczynamy o godzinie 10.00 

​Udział w konkursie może wziąć każdy, kto zgłosi się poprzez wysłanie SMS na nr 73601 o treści PARADA.i przekona nas DLACZEGO MA WEJSC DO GRY (UZASADNIENIE) 

Najciekawsza wiadomość wg. komisji złożonej z członków redakcji Radia Parada wybierze uczestnika. 

Koszt SMS 3,69PLN zVAT

​​

NAGRODY :

O nagrodach informuje prezenter przed grą​

PULA NAGRÓD:

Smartwatch XIAOMI Mi Watch 

lub 

zestaw  produktów regionalnych, zasmakuj w łódzkiem. 

Regulamin konkursu 

1.     ORGANIZATOR

Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizatorem konkursu  jest Radio Parada al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź.

Konkurs organizowany jest we współpracy z ŁB Łódzkie Dla Biznesu 

 

2.     UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
Udział może wziąć każdy kto zgłosi się poprzez wysłanie SMS na nr 73601 o treści PARADA.i przekonaj nas DLACZEGO TO TY MASZ WEJSC DO GRY (UZASADNIJ) 

Najciekawsza wiadomość wg. komisji złożonej z członków redakcji Radia Parada wybierze uczestnika. 

Koszt SMS 3,69PLN zVAT

4.      CZAS TRWANIA KONKURSU

4,5 i 6 sierpnia 

Finały  konkursu odbędą się   po godz. 10.00, 14.00, 17.00 

5.      ZASADY KONKURSU

Zadaniem Uczestnika konkursu (zgłoszonego drogą SMS – patrz pkt. 2) jest odpowiedzenie poprawnie na pytanie konkursowe. O nagrodach informuje prezenter przed grą.

Odbiór nagród jest możliwy przez 7 dni od dnia wygrania, w dni robocze, pon.-pt.,  w godz. 12.00-14.00 w siedzicie Radia Parada, al. Piłsudskiego 141, Łódź

7.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

 

9.      DANE OSOBOWE
Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają.
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.
Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie.
Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

10.    PRZEPISY KOŃCOWE
O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie Organizator – Radio Parada.
Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie konkursu. Od decyzji organizatora nie ma odwołania.