Regulamin konkursu  „Sejf ”

 

1.     ORGANIZATOR

Konkurs  jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizatorem konkursu  jest Radio Parada al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź.

2.     UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
Udział  może wziąć każdy kto zgłosi się poprzez wysłanie SMS na nr 73601 o treści PARADA.i przekonaj nas DLACZEGO TO TY MASZ WEJSC DO GRY (UZASADNIJ) 

Najciekawsza wiadomość wg. komisji złożonej z członków redakcji Radia Parada wybierze uczestnika.

Koszt SMS 3,69PLN zVAT

4.      CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa w terminie 04.12.2019 – 24.12.2019

Finał konkursu – codziennie w paśmie 7:00 – 9:00 oraz 13:00 – 15:00.

5.      ZASADY KONKURSU

Zadaniem Uczestnika konkursu (zgłoszonego drogą SMS – patrz pkt. 2) jest odpowiedzenie poprawnie na 3 zadane pytania. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź, uczestnik otrzyma nagrodę a każda prawidłowa odpowiedź umożliwia dalszą grę i zdobywanie kolejnych nagród. W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi, uczestnik nie może grać dalej ale zachowuje ewentualne wcześniej wygrane nagrody np. za pierwszą prawidłową odpowiedź.   Prezenter przeprowadzający konkurs będzie informował o codziennej puli nagród. 


 

​6.     O nagrodach informuje prezenter przed grą

7.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

8.      PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD
Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody jeśli nagroda przewyższa kwotę 761 zł, nagrody w wysokości do 760 zł nie podlegają opodatkowaniu.

 

9.      DANE OSOBOWE
Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają.
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.
Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie.
Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

10.    PRZEPISY KOŃCOWE
O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie Organizator – Radio Parada.
Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie konkursu. Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

Zrzut ekranu 2020-09-4 o 10.24.40.png
Zrzut ekranu 2020-09-4 o 10.24.49.png

©2019 by Radio Parada 96.00 fm