Wieczór z Wróżka Mariką Gallas w Radiu Parada
aby zamówić wróżbę należy wysłać wiadomość SMS na nr 73601 w treści wpisując słowo PARADA.pytanie do wróżki 

Koszt SMS-a 3,69 PLN ( w tym VAT)*

Na pytania odpowie wróżka Marika Gallas

Regulamin Audycji z Wróżką w Radiu Parada

 (poniedziałek  29.11.2021r., w godzinach 16.00-18.00)

 

Wysyłając SMS do audycji  z Wróżką  uczestnik wyraża zgodę na emisję wróżby na antenie Radia Parada. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych wróżb. 

Na antenie emitowane są tylko te wróżby, które zmieszczą się w czasie nadawania audycji (o tym, które wróżby zostaną przeczytane – decyduje prezenter prowadzący program). 

Administratorem jest Radio Parada Sp. z o.o. 

Osoba (uczestnik), która wysyła swoje zgłoszenie   do audycji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym celu. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Dane w bazie przechowywane są przez okres 10 lat na wypadek żądania wydania informacji przez inne organy Administracji Państwowe.

Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS oznacza, iż Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu. Od decyzji organizatora nie ma odwołania.